Akan značenje

Akan, naziv za skupinu naroda i jezika u Gani i Obali Bjelokosti; oko 12,8 mil. pripadnika. Jezici naroda A. pripadaju grani kwa nigersko-zairske jezične skupine. Kult predaka. – Od 13. do 19. st. narodi A. imaju svoje države (Bono, → Ašanti, Fanti).