akacija značenje

akacija (lat. iz grč.) (Acacia), rod grmova, drveta ili penjačica s oko 600 vrsta iz por. mimoza; rastu u trop. i suptrop. predjelima, pretežito u Australiji (→ bagrem).