Ajanta značenje

Ajanta, selo u Indiji, SI od Bombaya; mnogobrojni budistički hramovi: i samostani: (od ← 2. do 7. st.).