Aida značenje

Aida, Takefumi (1937), jap. arhitekt i teoretičar; osnivač grupe Architext (1971). Jednostavne blokove rabi kao osnovne gradbene elemente. Kuća slagalica.