Ahundov značenje

Ahundov, Mirza Fatali (1812–78), azerbajdžanski pisac, prosvjetitelj i filozof; utemeljitelj azerbajdžanske realističke književnosti; nizom komedija postavio temelje nac. kazalištu. U smrt Puškina; Medvjed koji je pobijedio zvijezde; Prevarene zvijezde.