Ahilej značenje

Ahilej ili Ahil, gl. grčki junak u Ilijadi, sin Peleja i Tetide, kralj Mirmidonaca, prijatelj Patroklov, u dvoboju ubio Hektora; poginuo od Parisove strelice pogođen u petu, gdje je jedino bio ranjiv. Ahilova peta, fig nečija slaba strana.