ahatina značenje

ahatina (Achatina), rod najvećih kopnenih jestivih puževa iz trop. Afrike; štetnici biljnih kultura; od njihovih se kućica izrađuju ukrasni predmeti.