Ahaja značenje

Ahaja (Aheja), u ant. Grčkoj, područje uz S obalu Peloponeza. U ← 5. st. organizator saveza 12 grč. gradova, a od ← 280. dio Ahejskoga saveza; poslije naziv za cijelu Grčku kao rim. provinciju.