aglutinacija značenje

aglutinacija (lat.). 1. biol skupljanje i sljepljivanje izoliranih stanica (bakterija, eritrocita) uzrokovano reakcijom antigen–antitijelo. U klinici služi za određivanje krvnih grupa i dijagnostiku nekih bolesti; važna naročito pri transfuziji i presađivanju organa. 2. lingv stapanje dviju nekoć odvojenih riječi u jednu; u morfologiji i tvorbi riječi, priključivanje afiksa korijenima; → aglutinativni jezici.