Aglaura značenje

Aglaura, grč. mit, kći atenskoga kralja Kekropa; na zahtjev proroštva bacila se sa stijene.