Agadir značenje

Agadir, grad i luka (Atlantski ocean) u Maroku; 524 624 st. U potresu 1960. poginulo o. 20 000 ljudi. – Agadirska kriza. Franc. gušenje pobune protiv marokanskog sultana Mulaja Hafida, izazvalo je njem. reakciju. Posredovanjem Velike Britanije, kriza je riješena njem.-franc. sporazumom 1911. kojim je njem. priznala franc. protektorat nad Marokom, a zauzvrat je dobila dio Francuskog Konga.