afinitet značenje

afinitet (lat.). 1. Srodnost, sličnost. 2. Sklonost, naklonost. 3. kem sposobnost međusobnog privlačenja i spajanja atoma ili molekula.