adstrat značenje

adstrat (lat.), lingv jezik ili dijalekt koji je u kontaktu s određenim drugim jezikom ili dijalektom, odn. s njim supostoji na istome jezičnom području te na nj utječe.