Adorno značenje

Adorno, Theodor Wiesegrund (1903–69), njem. filozof, sociolog i glazb. teoretičar; gl. predstavnik Frankfurtskog kruga i »kritičke teorije»; nekim tezama blizak K. Marxu. K metakritici spoznajne teorije; Uvod u sociologiju glazbe; Minima moralia.