adjudikacija značenje

adjudikacija (lat.), dosuda, dodjela (teritorija, reparacija) na temelju ugovora.