adicija značenje

adicija (lat.). 1. Zbrajanje, sumiranje. 2. kem postupak vezivanja atoma vodika, drugih elemenata ili radikala na dvostruke ili trostruke veze u nezasićenim org. spojevima.