adhezija značenje

adhezija (lat.). 1. Prianjanje, lijepljenje. 2. fiz sila kojom se privlače molekule dvaju raznorodnih tijela, kada su u tijesnom dodiru. 3. med vezivna priraslica pri kroničnim upalama, ozljedama ili opeklinama dodirnih ploha organa i tjelesnih stijenki, najčešće između poplućnice i porebrice. 4. pravo adhezijski ili pridružni postupak, kazneni postupak u kojem se zajedno s izricanjem kazne presuđuje o imovinskom zahtjevu nastalom izvršenjem kaznenoga djela (npr. naknada štete, povrat oduzetog).