Adams značenje

Adams, Charles Francis (1807–86), sjevernoam. političar; jedan od osnivača Republikanske stranke.