Adamic značenje

Adamic, Louis (pr. ime L. Adamič) (1898–1951), am. književnik i publicist slov. podrijetla; pisao o životu slov. iseljenika u SAD; surađivao u gl. am. novinama i časopisima. Završio život pod tajanstvenim okolnostima. Dinamit.