ada značenje

ada (tur.: otok), naziv za otok u rijekama u Podunavlju i Posavini.