ad usum značenje

ad usum (lat.), na (za) uporabu; a. u. Delphini, za uporabu → dauphinu, oznaka za djela preuređena za određen broj ljudi (os. za djecu); a. u. internum, za unutarnju uporabu; a. u. proprium, za vlastitu uporabu, za sebe; a. u. omnium, svima za uporabu.