Acta Diurna značenje

Acta Diurna (lat.: dnevni spisi), službena publikacija koju je Gaj Julije Cezar pokrenuo u Rimu ← 59; izlazila do 3. st. Preteča novina.