acre značenje

acre (akre), angloam. jedinica površine, iznosi ~4046,8 m2.