Acqui značenje

Acqui (Terme Acqui), grad i lječilište kraj Genove, Italija; 22 000 st. Sumporne toplice (75 °C). U ant. doba Aquae Statiellae. Arheol. ostatci iz antičkoga doba.