aciklički spojevi značenje

aciklički spojevi, org. spojevi u kojima su atomi ugljika poredani u nizove ili lance, koji se mogu i granati; najjednostavniji a. s. jesu zasićeni ugljikovodici, alkani; najjednostavniji razgranani a. s. jest izobutan (→ alifatski spojevi).