acetanilid značenje

acetanilid, bijela kristalna tvar C8H9ON; dobiva se iz octene kiseline i anilina; služi kao lijek (antifebrin).