Abu Bakr značenje

Abu Bakr ili Abu Bekr (o. 572–634), prvi kalif, Muhamedov tast; podvrgnuo svojoj vlasti arap. plemena, uspješno napadao Palestinu i Mezopotamiju.