abonman značenje

abonman (franc. abonnement). 1. Pretplata, predbilježba, predbrojka. 2. Ugovor između dviju strana kojim jedna stječe posebna prava ili prednosti za trajnije isporuke ili usluge.