abnormalnost značenje

abnormalnost (lat.), neobičnost, nepravilnost, neuravnoteženost.