abjuracija značenje

abjuracija (lat.), odreknuće, poreknuće pod prisegom.