Abasidi značenje

Abasidi, dinastija arap. kalifâ (750–1517) sa sjedištem u Bagdadu (do 1258), a potom u Kairu; potomci Abasa (565–653), Muhamedova strica. Na vrhuncu moći za Haruna al-Rašida (8–9. st.).