a. d. značenje

a. d. 1. Kratica za akcionarsko društvo (→ dioničko društvo). 2. (a. D.) lat. kratica za anno Domini (ljeta Gospodnjega, godine Gospodnje).