zvuk značenje

zvuk, mehaničko titranje na koje je osjetljivo ljudsko uho; frekvencijski raspon od o. 16 Hz do o. 20 kHz; u čvrstim se elastičnim tvarima prenosi poprečnim valovima, a u kapljevinama i plinovima uzdužnim valovima; brzina mu je u zraku 344 m/s, u vodi 1440 m/s, u čeliku 4800 m/s.