zvono značenje

zvono, šuplje, najčešće metalno tijelo u obliku preokrenute kupe; zvuk se proizvodi udarcem čekića izvana ili, češće, udarcem bata (klatna) iznutra; upotrebljava se od prapovijesti u magične i kultne svrhe, za davanje signala te kao idiofono glazbalo.