zvonik značenje

zvonik (kampanil), toranj za smještaj crkvenih zvona u sklopu crkve ili kao odvojen objekt. Zvonik na preslicu, vertikalni produžetak pročelja, kod skromnijih crkava, s otvorima za zvona.