županija značenje

županija, adm.-teritorijalna jedinica u Hrvatskoj od 10. st. (→ župa); obnovljena u Republici Hrvatskoj 1992. Na čelu županije je župan.