Žumberačka gora značenje

Žumberačka gora, gorski masiv u Z Hrvatskoj, manjim dijelom u I Sloveniji (Gorjanci). Najviši ispon Sveta Gera, 1178 m. Stočarstvo, vinogradarstvo; turizam.