zrak značenje

zrak, plinski omotač Zemlje; sadrži 78% dušika, 21% kisika, nešto plemenitih plinova (0,94%), ugljikova dioksida (0,03%), vodene pare, ozona, vodika, a u velikim gradovima i različita industrijska onečišćenja (npr. sumporni dioksid, dušikove spojeve, ugljikov monoksid, ugljikovodike i dr.).