Zoričić značenje

Zoričić, Milovan (1884–1971), hrv. pravnik; sudac Vrhovnoga suda Hrvatske i Međunarodnoga suda pravde u Hagu. Teritorijalno more.