znanost značenje

znanost, sistematizirano znanje; prema određenom načelu uređena cjelina spoznajâ (znanjâ) o istome predmetu proučavanja (o nekoj »prirodnoj« stvarnosti neovisnoj o ljudskoj djelatnosti ili pak o »umjetnoj« stvarnosti nastaloj iz ljudske djelatnosti) i metodâ koje stečenim znanjima pružaju vjerodostojnost. Znanstvena metoda mora omogućiti što vjerniji i što objektivniji opis proučavanoga predmeta te mogućnost njegove provjere.