znak. značenje

znak. 1. Dio obavijesti ili cijela obavijest priopćena vizualno, akustički ili mehanički. 2. Nositelj značenja, predmet što u procesu tumačenja upućuje na neki drugi predmet, na → označeno. 3. lingv jezični z., jezična jedinica koja se može prikazati kao spoj, nerazdvojna veza, između pojma ili označenoga (franc. signifié) i glasovne (akustičke) slike ili označitelja (franc. signifiant); jezični je znak arbitraran i linearan.