zlatni rez značenje

zlatni rez, geometrijska podjela neke cjeline na dva nejednaka dijela, pri čemu se manji dio odnosi prema većem kao što se veći odnosi prema cjelini. Ponajprije se upotrebljavao u antičkoj arhitekturi, tal. renesansi i klasicizmu.