životinjska mast značenje

životinjska mast, mast dobivena od mlijeka (npr. maslac, maslo), masnoga tkiva u životinja (npr. svinjska m., koštana m., loj), ili hidrogenacijom trana.