živina svjetiljka značenje

živina svjetiljka, cijev od kremenoga stakla s dvjema elektrodama, ispunjena živinim parama pod niskim tlakom; staklena cijev s unutarnje strane ima fluorescentan sloj koji svijetli pod djelovanjem ultraljubičastoga zračenja što ga emitiraju živine pare u el. polju. Ž. s. jak je izvor svjetlosti pa se rabi za rasvjetu ulica, trgova, za umjetno sunčanje i sl.; usp. žarulja.