žitije značenje

žitije (starosl.: život, žiće), životopis svetaca ili starih vladara (→ hagiografije).