žiro-račun značenje

žiro-račun (tal.), ekon račun na kojem fizičke i pravne osobe drže svoja novčana sredstva u banci. Za razliku od tekućega računa, koji se može i prekoračiti, ž.- r. ne može imati negativni saldo.