Žirmunski značenje

Žirmunski, Viktor Maksimovič (1891–1971), rus. lingvist; bavio se općom lingvistikom, germ. i turkijskim jezicima, teorijom književnosti i folklorom. Njemačka dijalektologija.