Zilahy značenje

Zilahy, Lajos (1891–1978), madž. književnik, od 1948. u SAD; autor popularnih romana u kojima na živ i prisan način prikazuje madž. okolnosti nakon sloma Austro-Ugarske Monarhije. Samrtno proljeće; Voda nešto nosi.