Zeta značenje

Zeta, srednjovj. ime za područje → Duklje; javlja se u 11. st. Zetska država Vojislava, Mihajla i Bodina iz 11. st. naglo je opadala poč. 12. st. i 1185. ušla u sastav Raške. Naziv Z. od 13. st. postupno potiskuje ime Crna gora, a Zetom se naziva samo kraj oko rijeke Zete u Crnoj Gori.