Ženeva značenje

Ženeva (franc. Genève, njem. Genf), grad na Ženevskom jezeru i obalama Rhône, JZ Švicarska; 177 964 st. Sveuč. (osn. 1559). Katedrala (12–13. st.). Ž. je sjedište mnogih međunar. organizacija: Crvenoga križa, UN za Europu, Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodne organizacije rada, Svjetske meteorološke organizacije, Međunarodne unije za telekomunikacije i Europskoga centra za nuklearna istraživanja (Cern); nakon I. svj. r. ondje je bilo sjedište Lige naroda. Rodno mjesto J.-J. Rousseaua. Jako financ., trg. i prometno središte. Proizvodnja satova, lijekova, preciznih instrumenata i tekstila. – pov U keltsko doba gl. grad Alobrožana; u 1. st. pod rim. vlašću; u sr. vijeku istaknuo trg. središte, a od 14. st. neovisna republika; za J. Calvina žarište protestantizma; nakon proglašenja Helvetske Republike (1798), priključena Francuskoj; 1815. pristupila Švicarskoj Konfederaciji.